70

Ngày

07

Giờ

03

Phút

53

Giây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt dây Cnc vĩnh hào

CÔNG TY VĨNH HÀO
Gian hàng số:  
Quốc gia:  
Sản phầm: 
Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt day fodatech

CÔNG TY FODATECH
Gian hàng số: 
Quốc gia: 
Sản phầm: 
Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo m jade

CÔNG TY M-JADE
Gian hàng số: 
Quốc gia: 
Sản phầm: 
Liên hệ với công ty tại đây

Highlights VIIF 2018