163

Ngày

13

Giờ

11

Phút

59

Giây

Logo Kim Sen

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM SEN
Số GH:  106. Nhà A3
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm: Nhôm định hình, linh kiện và hệ thống
Web: https://kimsen.vn/
Liên hệ với công ty tại đây

photo

NINGBO HUISHEN METAL LEAN PIPE TECHNOLOGY CO.,LTD
Số GH: 38 - Nhà A2  
Quốc gia:  Trung Quốc
Sản phầm:  Lean pipe, lean tube, aluminum connector, lean pipe connector, pipe joint system ...
Web: www.nbspark.net/
Liên hệ với công ty tại đây

Logo IMJINST CO.,LTD

CIXI AIRMAX PNEUMATIC COMPONENTS CO.,LTD
Số GH: 237 - Nhà A1

Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm: pneumatic components and automation components ...
Web: www.cxairmax.com/
Liên hệ với công ty tại đây

Logo IMJINST CO.,LTD

FUXIN TIANYUAN STEEL BALLS MANUFACTURING CO., LTD
Số GH: 222 - Nhà A1

Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm: steel balls
Web: www.fxtygq.com/
Liên hệ với công ty tại đây

Logo Sunkyoungst

SUNKYOUNG S.T CO., LTD
Số GH: 
Quốc gia: Hàn Quốc
Sản phầm:  Silicone dẫn điện, Cao su silicone ...
Web: 
http://www.sunkyoungst.com/
Liên hệ với công ty tại đây

Logo Sunkyoungst

U-PRO FITTINGS INC.
Số GH: Taiwan Pavilion - Nhà A1
Quốc gia: Taiwan
Sản phầm:  Phụ kiện ống và ống dụng cụ, Khớp nối nhanh, Van kiểm tra ...
Web:  yunghong.com.tw/
Liên hệ với công ty tại đây

Highlights VIIF 2019