72

Ngày

12

Giờ

11

Phút

25

Giây

photo

DONGGUAN FUKE HARDWARE MACHINERY CO.,LTD
Số GH: 49 Nhà A1,  58 Nhà A3
Quốc gia:   Trung Quốc
Sản phầm: Mảnh dao tiện, mảnh dao phay CNC ...
Web:
Liên hệ với công ty tại đây

photo

DONGGUAN XINTAIFENG PRECISION HARDWARE TOOLS CO.,LTD.
Số GH: 207, 209 Nhà A1
Quốc gia:   Trung Quốc
Sản phầm: taps, tungsten steel tools, drills,knurling wheels ...
Web:       www.xt5j.com
Liên hệ với công ty tại đây

photo

DONGGUAN HAOLIAN HARDWARE CO., LTD.
Số GH: 63, 64  Nhà A3
Quốc gia:   Trung Quốc
Sản phầm: Cutting tools, Holder tools ...
Web:    www.santtools,com
Liên hệ với công ty tại đây

photo

DONGGUAN CITY DUO LE CNC TOOLS CO.,LTD
Số GH: 210, 212 Nhà A1
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm: Mảnh dao tiện, dao phay hợp kim, tooling holders, tooling holder, CBN cutter, PCD cutter ...
Web: www.dohrecnc.com
Liên hệ với công ty tại đây

photo

DONGGUAN CITY DUO LE CNC TOOLS CO.,LTD
Số GH: 210, 212 Nhà A1
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm: Deep hole drilling gun drill, guide sleeve, rubber sleeve, lengthening rod, grinding wheel
Web: http:www.dgsldj.com
Liên hệ với công ty tại đây

photo

DONGGUAN YUZUAN CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
Số GH: 214, 216  Nhà A1
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm: carbide inserts, milling inserts and threaded inserts ...
Web:  www.yuzuancn.com/
Liên hệ với công ty tại đây

photo

GUANGDONG SHARYER CUTTING TOOLS CO.,LTD.
Số GH: 201 Nhà A1
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm:  Mảnh dao tiện, dao phay hợp kim, tooling holders, tooling holder...
Web:  www.jumeitools.com/
Liên hệ với công ty tại đây

photo

GUANGDONG UNT PRECISION CUTTING TOOLS CO., LTD.
Số GH: 230, 232  Nhà A1
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phầm:  olid carbide end mills, Reamer, Thread Mills, Diamond coating tools ...
Web:  www.jumeitools.com/
Liên hệ với công ty tại đây

Highlights VIIF 2019