72

Ngày

12

Giờ

10

Phút

15

Giây

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Ban Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam 2022 - VIIF 2022 xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới hội chợ của chúng tôi.  Ngay sau khi nhận được bản đăng ký này, chúng tôi sẽ gửi mọi thông tin mà Quý Công ty yêu cầu trong 03 ngày làm việc 

Highlights VIIF 2019