header img

Ban Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam 2024 - VIIF 2024 chúng tôi xin trân trọng kính mời các công ty trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực/ngành hàng sau đây tham gia hội chợ của chúng tôi:

1. Máy Móc và Thiết Bị Công Nghiệp 

2. Máy Công Cụ 

3. Dụng Cụ Gia Công, Cắt Gọt Kim Loại 

4. Máy Gia Công Kim Loại Tấm và Định Hình

5. Gia Công Cơ Khí Chính Xác

6. Gia Công Khuôn Mẫu

7. Thiết Bị Điện 

8. Tự Động Hóa 

8. Công Nghiệp Phụ Trợ 

10. Và các lĩnh vực, sản phẩm công nghiệp khác...