header img
Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt dây Cnc vĩnh hào

ARIHPRESS
Số GH:  
Quốc gia:   Hàn Quốc
Sản phầm:  Máy dập thủy lực tốc độ cao
Web: www.arih.kr
Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt day fodatech

WORLD PRECISE MACHINERY CO.,LTD
Số GH: 202 Nhà A1
Quốc gia:  Trung Quốc
Sản phầm:  Máy dập thủy lực, Máy ép thủy lực
Web:  
worldgrouppress.com/

Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo m jade

CÔNG TY ................
Gian hàng số: 
Quốc gia: 
Sản phầm: 
Liên hệ với công ty tại đây