header img
photo

CTY TNHH VẬT TƯ VÀ TM VĨNH HÀO
Số GH:  34-36. Nhà A1
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm:  Máy cắt dây CNC/EDM; Máy phay CNC, Máy tiện CNC ...
Website: maycatdaycnc.vn
Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt dây tia lửa điện fodatech

CÔNG TY TNHH FODATECH VIỆT NAM
Số GH: 107 - 114. Nhà A1
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm: Máy cắt dây CNC/EDM; Máy phay CNC, Máy tiện CNC...
Web: www.fodatech-vn.com/
Liên hệ với công ty tại đây

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo m jade

CÔNG TY TNHH JADE M-TECH
Số GH: 159 - 162. Nhà A1 
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm:  Máy khoan bàn, Thiết bị điện
Web: 
http://jadem-tech.com/
Liên hệ với công ty tại đây