Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 banner 1

HÔI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ( VIIF ) - Một sự kiện có lịch sử phát triển lâu đời và tuy tín nhất tại Việt Nam

HÔI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VIIF được tổ chức thường niên từ năm 1991 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, VIIF hàng năm đã trở thành sự kiện lớn, uy tín của ngành Công nghiệp Việt Nam.

VỀ  VIIF 2023 - HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 29

Sau 2 kỳ hội chợ bị gián đoạn bởi đại dịch Covid 19, VIIF 2023 đã trở lại trong trạng thái “bình thường mới” của toàn nền kinh tế, xã hội Việt Nam. VIIF 2023 dự kiến sẽ có qui mô hơn 3000m2, qui tụ trên 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nơi trưng bày giới thiệu hàng ngàn sản phẩm, máy móc, thiết bị công nghiệp, công nghệ mới nhất của Việt Nam và thế giới.

VIIF 2023 sẽ là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các kỹ sự, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề. Hội chợ sẽ là điểm khởi đầu để các nhà sản xuất Việt Nam tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và phát triển bền vững, tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Với những nỗ lực không ngừng, Ban tổ chức tin tưởng rằng VIFF 2023 sẽ trở thành một hoạt động kết nối giao thương hiệu quả. Ban tổ chức trân trọng kinh mời các doanh nghiệp đăng ký tham dự. 

Ban tổ chức trân trọng kinh mời các doanh nghiệp đăng ký tham dự.

(Đơn vị tổ chức) 

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 ảnh highlight viif 2018

Highlights VIIF 2019