header img
Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo intech vietnam

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số GH: 156, 158. Nhà A1 
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm:  Băng chuyền, Hệ thống băng tải tự động, con lăn, băng tải...
Web:  intechvietnam.com
Liên hệ với công ty tại đây

photo

CÔNG TY CỔ PHẦN IN3DS
Số GH: 37. Nhà A1
Quốc gia:  Việt Nam
Sản phầm:  Máy in 3D
Webhttps://in3ds.com/
Liên hệ với công ty tại đâyphoto

SHANGHAI JINGMIAO AUTOMATIC EQUIPMENT LTD.,CO
Số GH: 23. Nhà A3 
Quốc gia: Việt Nam 
Sản phẩm: Thiết bị làm nguội tự động 
Web: http://www.jmzdh.cn/
Liên hệ với công ty tại đây