70

Ngày

07

Giờ

11

Phút

31

Giây

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ.

THÔNG TIN CÔNG TY ĐĂNG KÝ.

Ban Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam 2019 - VIIF 2019 xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới hội chợ của chúng tôi. Ngay sau khi nhận được bản đăng ký này, chúng tôi sẽ gửi giấy mời (E-Invitation) tới Quý Công ty trong 03 ngày làm việc

Highlights VIIF 2018