161

Day

13

Hour

14

Minute

37

Second

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt dây Cnc vĩnh hào

VINABEST WELDING COMPANY LTD
Booth No.:  80,81. A2 Hall
Country:   Vietnam
Products:  Vertical welding machine, Technical welding machine ...
Web: www.vinabest.vn/
Contact

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo máy cắt day fodatech

MUOI THINH INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT JSC
Booth No.: 40-47. A2 Hall
Country:  Vietnam
Products:  Laser cutting machine, welding machine ...
Web: muoithinhgroup.com/
Contact

Hội quốc tế hàng công nghiệp việt nam 2019 logo m jade

CÔNG TY .............
Gian hàng số: 
Quốc gia: 
Sản phầm: 
Liên hệ với công ty tại đây

Highlights VIIF 2019