DANH MỤC BIỂU MẪU


1. Mẫu đăng ký tham gia hội chợ   2. Đăng ký dàn dựng gian hàng (Mẫu 1)
3. Đăng ký thi công gian hàng (Mẫu 1A) 4. Đăng ký thuê vật tư, thiết bị (Mẫu 2)
5. Đăng ký thuê thiết bị điện, nguồn điện (Mẫu 3) 6. Đăng ký thuê thiết bị khác (Mẫu 4)
7. Đăng ký làm ngoài giờ (Mẫu 1B) 8. Nội quy sử dụng gian tiêu chuẩn
9. Phiếu đăng ký khách tham quan 10. Quy định sử dụng nhà triển lãm